Orthogonal matching pursuit for ferromagnetic target localization and identification

The use of magnetic sensors in wireless sensor networks is a topic that has gained limited attention in comparison to that of other sensors. Research has generally focused on the detection of large ferromagnetic targets (e.g., cars and airplanes). Moreover, the changes in the magnetic field intensity measured by the sensor have been used to obtain simple information, such as target direction or whether or not the target has passed a certain point. This work aims at understanding the sensing limitations of magnetic sensors by considering small-scale targets moving within a 30 cm radius. Target detection, tracking and identification were studied using the Orthogonal Matching Pursuit (OMP) algorithm. This information can then be used to design energy-efficient, intelligent magnetic sensor networks.

Orthogonal Matching Pursuit for ferromagnetic target localization and identification

Kablosuz algılayıcı ağlarında (KAA) manyetik algılayıcıların kullanımı diğer algılayıcı türlerine göre az çalışılmış bir konudur. Varolan çalışmalarda genellikle büyük ferromanyetik hedeflerin (otomobil, uçak vb.) sezimi yapılmıştır. Ayrıca, algılayıcının ölçtüğü manyetik alan yoğunluğundaki değişim genellikle yalnızca hedefin algılayıcı mevkiini geçip geçmediği ve ne yönde geçtiği gibi basit bilgiler edinmek için kullanılmıştır. Bu çalışmada, 30 cm çapında bir sezgi alanı içinde küçük boyutlu hedefler üzerinde manyetik algılayıcıların algılama sınırlarını anlamak amaçlanmıştır. Dikgen eşleştirme algoritmasını (orthogonal matching pursuit: OMP) kullanarak hedeflerin tanımlanması, tesbiti ve izlenmesi üzerinde çalışılmıştır. Hedef tesbit ve takip yeteneği hakkında elde edilen ek bilgiler ileri çalışmalarda enerji bakımından verimli, akıllı, manyetik algılayıcı ağlarının tasarımında kullanılabilecektir.

Download Paper:
Orthogonal matching pursuit for ferromagnetic target localization and identification

For more details: